FANDOM


Prikazuje text preko ekrana u stilu kakvom vi zelite na odredjeno vremenski period za sve igrace.


Parametri: (const string[], time, style)

const string[] Tekst koji se prikazuje.

time Trajanje prikaza u milisekundama.

style Stil teksta koji se prikazuje.


Returns Ova funkcija uvijek vraća 1.


public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
  // Ovaj primjer pokazuje veliki, bijeli tekst "[Imeigraca] je umro"
  // na svacijem ekranu nakon igraceve smrti
  // To prikazuje u tekstu tip 3,za 5sekundi(5000 ms)
  new name[ 24 ], string[ 64 ];
  GetPlayerName( playerid, name, 24 );
 
  // Oblikuje poruku i prikazuje je svima
  format( string, sizeof(string), "~w~%s je umro", name );
  GameTextForAll( string, 5000, 3 );
 
  return 1;
}