FANDOM


Ova funkcija dobiva informacije gdje se igrač nalazi (na nogama, u vozilu, izlaz iz vozila...).


Parametri: (playerid)

playerid - ID Igrača od kojeg želimo informacije.


Returns: Trenutne informacije kao cijeli broj.


Tipovi informacijaEdit

Česko koji se koriste

0 Prazno - "PLAYER_STATE_NONE"
1 Igrač je na nogama - "PLAYER_STATE_ONFOOT"
2 Igrač je u vozilu - "PLAYER_STATE_DRIVER"
3 Igrač je suvozač - "PLAYER_STATE_PASSENGER"
7 Igrač je iscrpljen ili na class selekciji - "PLAYER_STATE_WASTED"
8 Igrač je spawnovan - "PLAYER_STATE_SPAWNED"
9 Igrač je u spec modu - "PLAYER_STATE_SPECTATING"

Unutrašnje informacije

4 Igrač izlazi iz vozila - "PLAYER_STATE_EXIT_VEHICLE"
5 Igrač ulazi u vozilo kao vozač - "PLAYER_STATE_ENTER_VEHICLE_DRIVER"
6 Igrač ulazi u vozilo kao suvozač - "PLAYER_STATE_ENTER_VEHICLE_PASSENGER"


PrimjerEdit

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if(strcmp(cmdtext, "/state", true) == 0)
  {
    if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER) //Provjeraje da li je igrač u vozilu
    {
      SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "[.] U vozilu ste");
    }
    else return SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "[!] Niste u vozilu");
  }
  return 0;
}