FANDOM


Zaustavlja pokrenuti tajmer.


Parametri:

(timerid)

timerid ID tajmera koji treba da se zaustavi.Returns Ova funkcija ne vraća odredjenu vrijednost.


new connect_timer[MAX_PLAYERS];
 
public OnPlayerConnect(playerid)
{
  print("Pokretanje tajmera...");
  connect_timer[playerid] = SetTimerEx("WTimer", 5000, true, "i", playerid);
  return 1;
}
 
public OnPlayerDisconnect(playerid)
{
  KillTimer(connect_timer[playerid]);
  return 1;
}
 
forward WTimer(playerid);
public WTimer(playerid)
{
  SendClientMessage(playerid, -1, "Dobrodosli!");
}