FANDOM


Minimalni zahtevi Edit

  • Linux server sa SSH pristupom, libstdc++ 6 & SSH klijent kao što je Putty
  • Interner pristup (minimum 4Mbps)
  • UDP Port (7777 je osnovni)

Podešavanje servera Edit

Preuzimanje i extraktovanje fajlova Edit

Prva stvar koju morate da uradite jeste da skinete Linux SA-MP server sa ovog linka -> SA-MP server. Preuzimanje vršite preko wget komande, a preuzimate fajl tar.gz.. Ako želite instalirati SA-MP server na linux-u uđite u home folder komandom cd /home te uradite sledeće:

wget http://files.sa-mp.com/samp03xsvr_R2.tar.gz //Preuzimanje
tar -zxf samp03xsvr_R2.tar.gz //Extraktovanje
// Ovo je instalacija 0.3x SA-MP verzije, vi možete preuzeti bilo koju verziju koju nađete

U home folderu će vam se pojaviti drugi folder nazvan samp03.. Ukoliko želite promjenuti ime foldera uradite sledeće:

mv samp03 samp //Kucate 'mv stari novi' (u našem slučaju je stari samp03 folder a novi naziv je nam samp)
cd /home/samp //Ulazak u naš folder..

Konfiguracija servera Edit

Kada ste završili sa preuzimanjem SA-MP servera na Linux-u možete ga kontrolirati na Linux-u u server.cfg.. Možete koristiti Nano ili Pico editor za Linux.. Instaliranje nano editora za CentOS: yum install nano editovanje server.cfg-a: nano server.cfg

NAPOMENA: Ukoliko je rcon password changeme server se NEĆE startovati..

Pokretanje servera Edit

Nakon što smo konfigurisali server.cfg pokrećemo samp03svr komandom:

./samp03svr

Ukoliko se server nije pokrenuo, to znači da niste promjenili rcon password (u server log-u će vam dati informacije zbog čega se neće pokrenuti..) Ukoliko pokrenete samp03svr a neće vam startovati ni server niti neće izbaciti server log, potrebno je dodati permisiju 700 na samp03svr komandom chmod 700 samp03svr

NAPOMENA: Ukoliko u server.cfg na kraju ime plugina nemate .so plugin se NEĆE učitati!

tj. .so se koristi kod Linux servera a kod Windows servera nema ništa!

SLIKA

Zadržavanje servera online Edit

Ukoliko želite da zadržite server online kada izađete iz SSH klijenta, možete koristiti skriptu screen.. Instaliranje screen skripte možete uraditi sledećom komandom (za CentOS):

yum install screen

Ako želite da zadržite server online screen skriptom kucajte sledeće na SSH klijentu:

screen -dmS samp ./samp03svr //Pokreće SA-MP server screen skriptom

SLIKA

Ako želite ugasiti screen skriptu za SA-MP server kucajte sledeće na SSH klijentu:

screen -r samp

SLIKA

Start komanda za SWIFT Edit

Ukoliko koristite SWIFT Panel ili neki drugi start komanda je ista kao i gore navedena:

./samp03svr