FANDOM


Ovaj callback se poziva kada igrac 2 puta klikne na cije ime u tabeli (tab).

Parametri Edit

(playerid, clickedplayerid, source)
playerid - ID igraca koji koristi listu
clickedplayerid - ID igraca koji je u listi
source - Izvor igracevog izbora


Napomena:

-Za sada postoji samo jedan izvor klika a to je 0 - CLICK_SOURCE_SCOREBOARD

Primer Edit

public OnPlayerClickPlayer(playerid, clickedplayerid, source)
{
    new message[32];
    format(message, sizeof(message), "Kliknuo si na igraca %d", clickedplayerid);
    SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, message);
    return 1;
}