FANDOM


Funkcija kada igrač "pokupi" pickup kreiran pomoću CreatePickup funkcije...


Parametri:


(playerid,pickupid)


playerid // ID igrača koji je pokupio pickup.


pickupid // ID pickupa.


new pickup_Cash;
new pickup_Health;


//Kreiramo Pickup

public OnGameModeInit()
{
  pickup_Cash = CreatePickup(1274, 2, 0.0, 0.0, 9.0);
  pickup_Health = CreatePickup(1240, 2, 0.0, 0.0, 9.0);
  return 1;
}


// Kada igrač pokupi pickup.
public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
{
  if(pickupid == pickup_Cash)
  {
    GivePlayerMoney(playerid, 1000);
  }
  else if(pickupid == pickup_Health)
  {
    SetPlayerHealth(playerid, 100);
  }
  return 1;
}