FANDOM


Ova funkcija šalje poruku određenom igraču u četu, sa određenom bojom. (0.3c i naredne verzije)

Paramteri: Edit

(playerid, color, const message[])
playerid - ID Igrača kojem se prikazuje poruka.
color - Boja poruke.
const message[] - Tekst koji bi se prikazao igraču (Maksimalno 144 znakova).


Return
true(1) Funkcija je uspešna (Poruka je uspešno prikazana (NAPOMENA: Poruka bi se prikazala i ako ima više od 144 znakova))
false(0) Funkcija je neuspešna (Poruka se ne bi prikazala(Igrač nije konektovan?)).


NAPOMENA:

- Ako poruka sadrži više od 144 znakova ona se ne bi prikazala. Skraćivanjem se može rešiti ovaj problem, i prikazivanje poruke na više linija bi relšilo ovo. - Korišćenje '-1' za boju bi tekst učinilo belom bojom (0x000000FF).

#define BOJA_ZELENA 0x00FF00FF //Na vrh skripte
 
public OnPlayerConnect(playerid)
{
    SendClientMessage(playerid, BOJA_ZELENA, "Dobrodošao na moj server!");
    SendClientMessage(playerid, -1, "Ovaj tekst je bele boje");
    return 1;
}