FANDOM


SendRconCommand Edit

Da bi ste ovo koristili morate biti ulogovani kao RCON Admin. /rcon login password

Parametri:

(command[])


 
SendRconCommand("gmx");
// Ovo se stavlja u skriptu ili kucajte "/rcon gmx" in-game.
// GMX komanda restarta server.

Lista RCON komandi (samo neke):

/rcon cmdlist // Prikazuje listu svih Rcon komandi.

/rcon hostname [IME] // Ovom komandom mijenjamo host ime. Npr. "/rcon hostname ZBSAMP.com"

/rcon gamemodetext [IME] // Ovom komandom mijenjamo ime gamemoda. Npr. "/rcon gamemodetext ZB "

/rcon kick [ID] // Ovom komandom kick-amo igrača. Npr. "/rcon kick 2"

/rcon gmx // Ovom komandom restartamo server.

/rcon reloadbans // Ovom komandom učitavamo banove koji se spremaju u samp.ban...

/rcon banip [IP] // Ovom komandom banujemo IP. Npr. "/rcon banip 211.211.211.211"

/rcon loadfs // Ovom komandom učitavamo neku FS. Npr. "/rcon loadfs MOJAFS"

/rcon rcon_password [PASSWORD] //Ovom komandom mijenjamo RCON šifru servera.

/rcon unloadfs // Ovom komandom gasimo neku FS. Npr. "/rcon unloadfs MOJAFS"