FANDOM


Ova funkcija sluzi da postavlja igracu animaciju.

Parametri Edit

(playerid, actionid)
playerid -Igrac kojem je postavljena funkcija neke animacije.
actionid -Ime animacije koja se postavlja igracu.
Return -Ova funkcija ne zahtijeva specifican return

Primjer Edit

CMD:handsup(playerid,params[])
{
    SetPlayerSpecialAction(playerid,SPECIAL_ACTION_HANDSUP);
    return 1;
}