FANDOM


Postavlja tajmer koji poziva neku drugu funkciju nakon određenog vremena.


Parametri:

(funcname[], interval, repeating)

funcname[] Naziv funkcije koju tajmer poziva.Mora biti public.

interval Interval u milisekundama.

repeating Broj ponavljanja tajmera.Koristite 1 ili 0 da ukljucite/iskljucite ponavljanje.


Returns ID tajmera koji je pokrenut.


Važno: Tajmer IDovi nikada nisu isti.Možete koristiti KillTimer() na ID tajmera i neće biti važno da li je pokrenut ili ne.


Veoma važno: Funkcija koju tajmer poziva mora biti public.To znači da funkcija mora biti forwardovana.


Važno: Upotreba većeg broja tajmera utiče na povećanje memorije/CPU.


forward message();
 
public OnGameModeInit()
{
    print("Pokretanje tajmera...");
    SetTimer("message", 1000, false); // Postavljamo tajmera na 1000milisekundi(1s) bez ponavljanja
}
 
public message()
{
    print("1 sekunda je protekla.");