FANDOM


ShowPlayerNameTagForPlayer

Ovu funkciju koristimo za sakrivanje imena , helta i armora koji se nalazi vise glave igraca.

Parametri:

(playerid, showplayerid, show)

playerid //ID igrača koji ce vidjeti rezultate ove funkcije

showplayerid // ID igraca cije ce ime biti skriveno/otkriveno

show // 1 - da se pokaze , 0 - da se sakrije


CMD:iskljuciime(playerid,params[])
{
    for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++) ShowPlayerNameTagForPlayer(playerid, i, false);
    GameTextForPlayer(playerid, "~W~IME ~R~iskljuceno", 5000, 5);
    return 1;
}